Contacta

 

També pots contactar directament amb les diferents vocalies a les següents adreces de correu electrònic:

Contactar amb… Adreça de contacte
Extraescolars extraescolar@ampasafa.org
Actes Socials actessocials@ampasafa.org
Voluntaris voluntaris@ampasafa.org
Delegats delegats@ampasafa.org
Junta junta@ampasafa.org
Qüestions menjador menjador@ampasafa.org