Assemblea General

És el màxim òrgan rector de l’entitat, i es reuneix normalment un cop l’any.

Aquesta assemblea és oberta a tots el pares i mares i en ella es pot tractar qualsevol tema amb relació a l’escola i alumnes.