Junta directiva

La Junta està composada per un grup de mares i pares que dins els diferents càrrecs i vocalies són escollits cada 4 anys.

La seva funció és canalitzar i filtrar la informació envers l’escola i els pares/mares i dur a terme totes les activitats.

En  funció de les necessitats es poden ampliar el nombre de membres i/o vocalies per aconseguir les diferents funcions.

La composen:

CÀRREC NOM
PRESIDENT JOSÉ ANTONIO RUIZ RUIZ
SECRETÀRIA BELÉN BELTRÁN MONTOYA
TRESORERIA NATI FREIJEDO
FONS SOCIAL JUNTA AMPA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS SOFÍA HADATTY
ROSA SAAVEDRA
ACTES SOCIALS ANABEL GIMENO DE SALAS
RUT DÍEZ
VOCALS DAVID DOMÍNGUEZ
MERCÈ CASANOVAS
JORGE SAN JOSÉ
DOMÈNEC MASSIQUES